grafika

Fontanna miejska

Opis

Tematem konkursu jest projekt fontanny miejskiej, dostępnej publicznie, na placu miejskim o wymiarach 50 x 50 m. Plac o nawierzchni z kostki brukowej o dowolnym kształcie i kolorze. Projekt nie musi nawiązywać do charakterystyki miasta i otaczającej zabudowy.

Technika

Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.