fotografia

Iluminacja budynku

Opis

Tematem konkursu jest zdjęcie ciekawie oświetlonego po zmroku dowolnego budynku.

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia)

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy