grafika

Zabytkowa latarnia

Opis

Tematem konkursu jest projekt latarni ulicznej w zabytkowej części niewielkiego miasteczka. Latarnia musi posiadać co najmniej jeden punkt świetlny w dowolnej formie (np. LED, gazowa, paliwo ciekłe, itp.).

Technika

Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.