fotografia

Zdjęcie gwieździstego nieba

Opis

Cóż piękniejszego niż rozświetlony gwiazdami nieboskłon? Wykonaj zdjęcie nocnego, gwieździstego nieba.

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Wymagania

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.