fotografia

Dzikie ptaki

Opis

Tematem konkursu jest ciekawe, przykuwające uwagę zdjęcie dzikich ptaków.

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Wymagania

Zdjęcie może przedstawiać ptaki uchwycone w locie lub żerujące na ziemi lub na wodzie. Kadr może obejmować kilka osobników lub całe stado. Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia. Wykluczone są zdjęcia których wykonanie naraziło zwierzęta na cierpienie lub utratę życia.