fotografia

Mechanik Gwiezdnej Floty

Opis

Tematem konkursu jest stworzenie i przedstawienie postaci Mechanika Gwiezdnej Floty w świecie bardzo odległej przyszłości.

Technika

Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.