fotografia

Zdjęcie domku z kart

Opis

Wykonaj zdjęcie konstrukcji zbudowanej z kart do gry. Fotografia powinna zasługiwać na wyróżnienie ze względu na wyjątkowo atrakcyjne, artystyczne lub nietypowe ujęcie, bądź też ze względu na unikalność samej przedstawionej na niej konstrukcji z kart.

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Wymagania

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.