grafika

Rysunek dłoni

Opis

Narysuj dłoń w dowolnym ułożeniu i ujęciu.

Technika

Rysunek odręczny, skan lub zdjęcie rysunku wykonanego dowolną techniką.

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.