grafika

Domek na drzewie

Opis

Stwórz projekt koncepcyjny wymarzonego domku na drzewie.

Technika

Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.