fotografia

Konie

Opis

Opis: Tematem konkursu jest najciekawsze i najpiękniejsze pojedyncze zdjęcie konia (lub koni).

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.
Wykluczone są zdjęcia których wykonanie naraziło zwierzęta na cierpienie lub utratę życia.