grafika

Moneta okolicznościowa

Opis

Opis: Tematem konkursu jest projekt awersu i rewersu monety lub medalu okolicznościowego upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wymagania: Projekt musi przedstawiać awers i rewers monety lub medalu. Na monecie lub medalu musi widnieć rok 1918 i rok 2018 oraz tekst dotyczący okoliczności wydania - odzyskanie niepodległości. Moneta o nominale 1, 2 lub 5 złotych.

Technika prac: Rysunek odręczny lub cyfrowy, skan lub zdjęcie rysunku wykonanego dowolną techniką.

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.