fotografia

Zdjęcie pojazdu

Opis

Opis: Tematem konkursu jest najciekawsze przedstawienie na zdjęciu dowolnego pojazdu. Pojazd może być w ruchu lub prezentujący się podczas postoju. Może być idealnie nowy i wypieszczony lub niekompletny i zapomniany przez właściciela - liczy się wartość artystyczna fotografii.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.