fotografia

Oko w obiektywie

Opis

Edycja III

Opis: Tematem konkursu jest najciekawsze i najatrakcyjniejsze pojedyncze zdjęcie oka żywego stworzenia.

Wymagania: Zdjęcie musi przedstawiać jedno oko. Nie dopuszcza się zdjęć całej twarzy. Dopuszcza się zdjęcia z korektą cyfrową zwiększającą atrakcyjność artystyczną pracy.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.