• Jak grać?

  Aby wziąć udział w konkursie należy założyć konto i znaleźć interesujący nas temat konkursowy. Dodać swoją pracę konkursową do rywalizacji a następnie zagłosować na najlepsze, naszym zdaniem, prace w konkursie. Jeśli po wgraniu pracy dodatkowo opłacimy niewielkie wpisowe, to nasza praca będzie walczyła nie tylko o prestiż, ale także o nagrodę pieniężną z uzbieranej puli nagród.

 • Ile można wygrać w konkursie?

  Pula nagród w każdym konkursie rośnie wraz z dołączaniem kolejnych uczestników którzy opłacili wpisowe i aktualizuje się na bieżąco w oknie konkursu. Nie ma górnej granicy puli i będzie ona rosła aż do końca terminu zgłoszeń.
  Jeśli zwycięzca będzie tylko jeden to zgarnia on całą uzbieraną pulę pieniężną. Jeśli zwycięzców będzie więcej, dzielą się oni pulą nagród w zależności od zajętego miejsca. Udział procentowy w puli w zależności od liczby opłaconych zgłoszeń i zajętego miejsca przedstawiony jest w Regulaminie.

 • Ilu uczestników wygrywa w jednym konkursie?

  W każdym konkursie wygrywa jedna osoba której praca otrzymała najwięcej głosów oraz co najmniej jedna osoba spośród tych, które opłaciły wpisowe i której praca konkursowa zdobyła najwięcej głosów. Może się więc zdarzyć, że będzie to ten sam uczestnik, jeśli opłacił wpisowe i uzyskał najwięcej głosów spośród wszystkich biorących udział w konkursie.
  Im więcej uczestników opłaci wpisowe tym więcej zwycięzców otrzyma nagrody pieniężne.

 • Jak długo trwa konkurs?

  Czas trwania konkursu przedstawiony jest zawsze w oknie konkursu w dniach, godzinach, minutach lub sekundach.
  W pierwszym etapie licznik pokazuje czas jaki pozostał do zamknięcia zgłoszeń - może to być kilka lub kilkanaście dni, a przy trudniejszych konkursach nawet kilka tygodni.
  Po zamknięciu zgłoszeń licznik odlicza czas do zakończenia głosowania - najczęściej jest to 48 godzin.
  Po upłynięciu tego czas konkurs zostaje rozszrzygnięty, głosy są automatycznie zliczane przez system i zostają opublikowane wyniki a nagrody pieniężne zasilają konta zwycięzców.

 • Do kiedy można zgłosić swój udział w konkursie?

  Jeśli konkurs ma status Otwarty to widoczny przy jego opisie licznik pokazuje czas pozostały do końca zgłoszeń. Po upływie tego terminu nie ma możliwości dołączenia do konkursu.

 • Jaki jest skład Jury?

  W każdym konkursie wyboru najlepszych prac dokonują sami uczestnicy konkursu. Tylko autorzy prac które biorą udział w konkursie mogą oddawać głosy na pozostałe prace. Tak więc za każdym razem Jury jest inne i składa się jedynie z uczestników konkursu.

 • Czy mogę głosować na własną pracę?

  Nie. Stawiamy na uczciwe głosowanie, które wyłoni faktycznie najlepsze prace. Głosowanie na własną pracę nie miałoby najmniejszego sensu i nie prowadziłoby do możliwie najbardziej obiektywnego wyboru.

 • Ile głosów mogę oddać w konkursie?

  W każdym konkursie możesz oddać dowolną liczbę głosów ale na jedną pracę nie więcej niż jeden głos. Każda praca, która na to zasługuje, może otrzymać Twój głos.

 • Czy muszę głosować w każdym konkursie w którym biorę udział?

  Tak, jeśli chcesz mieć możliwość zwycięstwa w konkursie. Gramy fair play – jeśli oczekujesz głosu na swoją pracę, przyznaj głos innej pracy, która Twoim zdaniem zasługuje na wyróżnienie. Jeżeli nie weźmiesz udziału w głosowaniu, nie spełnisz wymogów konkursowych. W takim przypadku, nawet gdy otrzymasz największą ilość głosów, Twoja praca nie będzie brana pod uwagę w ostatecznym rankingu.

 • Czy mogę zgłosić więcej niż jedną pracę w jednym konkursie?

  Nie. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do zgłoszenia tylko jednej pracy w danym konkursie.

 • Czy prace konkursowe są weryfikowane?

  Tak, prace konkursoew są weryfikowane przez moderatorów konQuest.pl już na etapie zgłoszenia ich do konkursu. Praca konkursowa musi spełniać wymogi przedstawione w opisie konkursu. Ponadto, praca musi być zgodna z Regulaminem konQuest.pl, nie może łamać praw autorskich, ani innych ogólnie przyjętych zasad moralnych i etycznych. Prace niespełniające tych wymogów zostają usunięte z udziału w konkursie a informacja o usunięciu pracy zostaje wysłana na e-mail autora. Użytkownicy, których prace regularnie są usuwane z powodu nieprzestrzegania Regulaminu konQuest.pl oraz warunków konkursu, mogą otrzymać czasowy lub ostatecznie stały zakaz udziału w przyszłych konkursach.
  Ty również masz wpływ na weryfikację prac! Jeżeli uważasz, że praca nie spełnia wymogów konkursowych lub narusza regulamin, zgłoś tę pracę. Funkcja Zgłoś dostępna jest przy każdej pracy konkursowej. Pamiętaj żeby napisać dlaczego zgłaszana przez Ciebie praca powinna być usunięta.

 • Wygrałem w konkursie. W jaki sposób otrzymam nagrodę?

  Nagroda natychmiast po ogłoszeniu wyników konkursu zasila Twoje konto złotówkowe. Sprawdź jego stan w swoim profilu użytkownika. Środki z tego konta możesz przetransferować na konto wirtualne, klikając przycisk Transferuj w podsumowaniu swojego profilu, zasilając je kolejnymi pakietami KONów.
  Możesz też zlecić dyspozycję wypłaty środków z konta złotówkowego na Twoje konto bankowe, ale operacja ta wypłaci wszystkie zdobyte na koncie złotówkowym środki.

 • Co to są KONy?

  KON to wirtualna waluta stworzona na potrzeby konQuest.pl. Umożliwia ona opłatę wpisowego w konkursie, a wpłata wpisowego daje szansę na wygranie nagród pieniężnych. Wpłacając wpisowe podbijasz stawkę puli nagród i zyskujesz możliwość wygrania realnych pieniędzy.
  Aby zasilić swoje konto wirtualne należy kliknąć przycisk Doładuj konto walutą w podsumowaniu swojego profilu a następnie wybrać i zakupić jeden lub więcej pakietów KONów.
  Pamiętaj, aby zawsze mieć odpowiedni zapas środków na koncie wirtualnym jeśli chcesz regularnie rywalizować o nagrody pieniężne w konkursach.
  W przyszłości KONami będzie można także nabywać dodatkowe funkcjonalności, ułatwienia lub dodatki do konta.

 • Czy muszę odprowadzać podatek od nagrody?

  Nie. Nagrodami za zwycięstwo w konkursie formalnie są uzbierane w puli konkursowej KONy, przeliczone i przedstawione w Twoim koncie złotówkowym, które odkupimy od Ciebie po złożeniu dyspozycji wypłaty środków z konta złotówkowego. Wtedy KONy są obciążone podatkiem VAT tak jak przy ich zakupie.

 • Jaka jest wymagana forma prac konkursowych?

  Plik z pracą konkursową musi być w formacie .jpg lub .png i nie może być większy niż 10 MB.
  Pamiętaj, że możesz zrobić zdjęcie lub skan swojej pracy konkursowej jeśli nie jest w formie cyfrowej.

 • Czy wpisowe podlega zwrotowi?

  Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku gdy konkurs zostaje anulowany.
  W przypadku, gdy praca uczestnika zostaje wykluczona z konkursu z powodu nie spełniania wymogów konkursowych lub naruszenia regulaminu, wpisowe nie podlega zwrotowi gdyż na etapie zgłoszeń prezentowane było pozostałym uczestnikom jako część puli nagród i obniżenie jej byłoby niezgodne z warunkami ogłoszenia konkursowego.

 • Czym się różni konto złotówkowe od konta wirtualnego?

  Konto wirtualne przedstawia środki wirtualnej waluty (KON) niezbędnej do opłacania udziału w konkursach i tym samym budowania puli nagród która przeliczana jest później na nagrodę pieniężną dla zwycięzców.
  Konto złotówkowe prezentuje zebrane przez użytkownika nagrody pieniężne ze zwycięskich konkursów.

 • Kiedy konkurs może zostać anulowany?

  Konkurs może zostać anulowany w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych prac konkursowych. Aby konkurs się odbył muszą zostać zgłoszone co najmniej 3 prace konkursowe spełniające wymogi konkursowe.

Załóż konto

Wejdź do gry!

Rejestracja u nas trwa mniej niż minutę. Przekonaj się jak szybko możesz wejść do gry i zacząć wygrywać nagrody pieniężne.